Turmat fra hele verden i skolen

Publisert – Sist oppdatert 07.11.2023
Tekst: Adriana Finstad – Foto: Sigbjørn Bøtun, Eivind Haugstad Kleiven

Å bruke naturen som inkluderingsarena og læringsarena i skolen gir bare positive gevinster. Hva med å lage turmat fra hele verden ute på tur med klassen? Ta gjerne kontakt med en friluftslivsorganisasjon eller et friluftsråd hvis det er ønskelig med en samarbeidspartner.

FORANKRING I LÆREPLANEN

Et Turmat fra hele verden-opplegg kan fint forankres i læreplanen. Det kan dermed være en naturlig læringsmetode for å dekke gitte kompetansemål. Turmat fra hele verden egner seg spesielt godt i faget Mat og helse, der kompetansemålene handler om matkultur, fellesskap og samhandling. Se kompetansemål i hhv. 4., 7. og 10. trinn:

  • Kompetansemål 1.-4. trinn: Samtale om måltidsskikker fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer, og om verdien av å spise sammen med andre.
  • Kompetansemål 5.-7. trinn: Lage måltider fra ulike kulturer og fortelle om og utforske hvordan sosialt fellesskap og samhandling kan være med på å styrke god helse.
  • Kompetansemål 8.-10. trinn: Vise gjennom matlaging og måltid hvordan identitet og fellesskap blir formidlet i ulike kulturer.

BÅDE GØY OG LÆRERIKT: Et Turmat fra hele verden-opplegg kan fint forankres i skolens læreplan.

Hvis man ønsker å gjøre mer ut av et Turmat fra hele verden-opplegg, kan man gjerne trekke inn kompetansemål innenfor flere fagområder. Kompetansemål fra eksempelvis norsk, matematikk, naturfag, samfunnskunnskap og kroppsøving kan være naturlig å trekke inn.

Les her om da ungdommer fra Kuben videregående skole var på tur i Østmarka og lagde souvlaki!

Del denne artikkelen