Om oss

Turmat fra hele verden er et initiativ fra Norsk Friluftsliv med hensikt å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur.

Friluftsliv er en viktig del av norsk kultur, men Norge har blitt mer flerkulturelt og vi ønsker at dette
i større grad skal gjenspeiles i hvordan vi bruker naturen. Gjennom prosjektet Turmat fra hele verden
håper vi å inkludere flere til friluftslivet gjennom egen matkultur og å vise fram mangfoldet av
mattradisjoner fra alle verdenshjørner. Vi vil bidra til møter mellom kulturer og bygge bro mellom
norsk turkultur og internasjonal matkultur.

Ikke alle føler seg hjemme i den norske turkulturen, men alle har en matkultur. Å lage mat sammen
og dele med hverandre – er ikke det en fin måte å være sammen på, bygge relasjoner og å lære
av hverandre? Og en god måte å forene ulike kulturer, der alle bidrar og blir inkludert med sine
tradisjoner og ressurser? Hvorfor ikke gjøre det ute: i skogen, ved sjøen, i parken, gjerne rett i
nabolaget? Man trenger ikke å gå langt for å få fine uteopplevelser, og å lage mat kan gjerne være
selve målet med turen.

Koking, baking, steking, grilling. Mye forskjellig mat kan lages ute i naturen. Når flere får bidra
med og kjenner igjen sin egen matkultur i friluftslivet, åpnes også muligheten for at flere opplever
mestring og fellesskap på tur. Slik senker vi terskelen for å ta del i friluftslivet.

Ikke minst er det å vise fram mangfoldet av mattradisjoner fra hele verden en stor berikelse til den
norske turkulturen. Å utvide turmatmenyen til noe mer enn bålpølser og ostesmørbrød vil være med
å gjøre friluftslivet rikere og åpnere.

Ta kontakt: 

Har du spørsmål eller gode oppskrifter eller historier du vil dele med oss? Ta gjerne kontakt på post@turmat.no.