Om oss

Turmat fra hele verden er et initiativ fra Norsk Friluftsliv med hensikt å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur. Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjon for de 18 største friluftslivsorganisasjonene i Norge.

Turmat.no er en ressursside for aktivitetsledere og ansatte i organisasjoner tilknyttet Norsk
Friluftsliv, ansatte i skolen og andre som ønsker å ta i bruk turmat fra hele verden som et inkluderingsverktøy
i friluftslivet. Vi håper nettsiden vil være til inspirasjon og kunne bidra med nye tips for flere av oss til hvordan vi kan utforske ulike matkulturer.

På turmat.no finner du: 

  • Oppskrifter til turmat fra store deler av verden.
  • Tips og triks relatert til å lage mat ute.
  • Eksempler til bruk av Turmat fra hele verden.
  • Veileder, oppskriftshefte og andre digitale ressurser.

Hvorfor Turmat fra hele verden? 

Friluftsliv er en viktig del av norsk kultur, men Norge har blitt mer flerkulturelt og vi ønsker at dette
i større grad skal gjenspeiles i hvordan vi bruker naturen. Gjennom prosjektet Turmat fra hele verden
håper vi å inkludere flere til friluftslivet gjennom egen matkultur og å vise fram mangfoldet av
mattradisjoner fra alle verdenshjørner. Vi vil bidra til møter mellom kulturer og bygge bro mellom
norsk turkultur og internasjonal matkultur.

Ikke alle føler seg hjemme i den norske turkulturen, men alle har en matkultur. Å lage mat sammen
og dele med hverandre – er ikke det en fin måte å være sammen på, bygge relasjoner og å lære
av hverandre? Og en god måte å forene ulike kulturer, der alle bidrar og blir inkludert med sine
tradisjoner og ressurser? Hvorfor ikke gjøre det ute: i skogen, ved sjøen, i parken, gjerne rett i
nabolaget? Man trenger ikke å gå langt for å få fine uteopplevelser, og å lage mat kan gjerne være
selve målet med turen.

Koking, baking, steking, grilling. Mye forskjellig mat kan lages ute i naturen. Når flere får bidra
med og kjenner igjen sin egen matkultur i friluftslivet, åpnes også muligheten for at flere opplever
mestring og fellesskap på tur. Slik senker vi terskelen for å ta del i friluftslivet.

Å vise fram mangfoldet av mattradisjoner fra hele verden en stor berikelse til den
norske turkulturen. Når vi utvider turmatmenyen til noe mer enn bålpølser og ostesmørbrød bidrar det til
å gjøre friluftslivet rikere og åpnere.

Ta kontakt: 

Velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Mari Kolbjørnsrud på post@turmat.no.