Tips til uteskoleledelse

Publisert – Sist oppdatert 07.11.2023
Tekst: Adriana Finstad – Foto: Joe Urrutia, Stine Pedersen, Silje Rønneberg Hogstad, Eivind Haugstad Kleiven

Her er noen gode råd for deg som skal lage turmatopplegg med skoleklasser.

FØR TUREN:
 • Forbered elevene godt på matlaging ute. Bruk ukeplanen og synliggjør at dere skal på tur, hva dere skal lage, hvorfor dere skal lage mat ute (læringsmål), og hvordan elevene kan samarbeide best mulig.
 • Forbered foreldrene gjennom ukeplanen og mail. Informer om hva barna må ha med og ha på seg. Litt ekstra mat i sekken er lurt. Man blir alltid litt ekstra sulten på tur.
 • Sørg for å ha god oversikt over området som dere skal til. Hvor skal undervisning, spising og friaktivitet foregå?
 • Planlegg på forhånd hvordan dere skal organisere aktivitetene, hvordan dere samles, overganger mellom aktiviteter, undervisningen og transportetappen.
 • Hvis dere skal ha bål: Barna tar med hver sin kubbe, enten hjemmefra eller fra vedlageret på skolen (hvis skolen har det).
 • Del inn elevene i arbeidslag på forhånd.
 • Pakk nødvendig utstyr og matingredienser.
 • NB: Hvis skolen ikke har turutstyr, finnes det utlånsordninger. Man trenger ikke å kjøpe inn nytt.

BÅL: gir både kos og varme og kan brukes til matlaging.

UNDERVEIS PÅ TUREN:
 • Før avgang fra skolen: Samle elevene og avklar hvor dere skal og hva som forventes av dem under transportetappen.
 • Når du gir beskjed, pass på at alle barna ser og hører deg. Gi korte tydelige beskjeder og helst ikke for mange.
 • Gå alltid en voksen foran og en voksen bak.
 • Ta en liten pause etter 10 minutter. Elevene kan drikke og justere tøy, og lærer kan snakke med elevene om stort og smått.
 • Når dere skal gå igjen, er det viktig å forberede elevene på neste stopp eller målet. Hvor skal dere, hvor langt er det igjen og hva skal dere gjøre når dere kommer frem.
 • Når dere kommer frem, er det lurt å samle elevene, si noe om rammene for området dere er i (grenser, regler og signal når dere skal møtes). Gi elevene 15 minutter fri for å leke, spise, drikke eller egentid. På denne måten får lærer tid til å legge til rette for undervisnings-/aktivitetsopplegg.

INFORMER: Når dere er framme ved turmålet, samle elevene og fortell om om rammene for området dere er i.

SELVE TURMATOPPLEGGET:
 • Del inn i arbeidslag.
 • Presenter mat som skal lages, utstyr og ingredienser.
 • Elevene får utdelt oppskrift. Gå igjennom fremgangsmåte stegvis.
 • Elevene får utdelt utstyr, ingredienser og arbeidsområde.
 • Voksne går rundt som støtte og veiledere mens barna lager mat.
 • Når elevene er ferdige med matlaging og spising, er det tid for oppsummering og erfaringsdeling.
 • Vask av utsyr hvis det er muligheter for det (eller vask utstyret på skolen etterpå). Utstyrskontroll.
 • Rydding. NB: Sporløs ferdsel!
 • HUSK: Sikkerhet ved bruk av skarpe kniver, varme fra bål og brennere etc.

TEAMWORK: Her er oppgaver nok til alle.

ETTER TUREN:
 • Hold på den positive opplevelsen og de gode relasjonene.
 • Ta fram de gode minnene i form av bilder og samtaler når dere er i klasserommet. Synliggjør aktiviteten i form av bilder overfor foreldrene hvis dere har muligheter for det.

GODE MINNER: Ta vare på dem i form av bilder og samtaler i klasserommet!

Del denne artikkelen