Tips til samarbeid

Publisert – Sist oppdatert 29.04.2024
Tekst: Mari Kolbjørnsrud – Foto: Hanan Abdelrahman, Silje Glorvigen

Sammen får man til mer enn hver for seg! Men hvordan går man fram for å finne fram til gode samarbeidspartnere? Her er noen råd for å komme i gang.

  • Kartlegg hvem som kan være samarbeidspartnere og ressurspersoner i ditt lokalmiljø. Ta kontakt med flerkulturelle foreninger og innvandrerorganisasjoner eller andre nettverk med et mangfold av barn, ungdom og/eller voksne. Inviter til å arrangere en tur sammen, eller kanskje noen vil bidra som frivillige med matlaging på et arrangement.
  • Finnes det noen internt i din organisasjon eller sammenheng som har et nettverk av folk med ulik kulturbakgrunn? Bruk nettverket dere har og spør folk direkte om de vil være med og samarbeide om en tur eller en annen friluftslivsaktivitet. Mange liker å bli spurt og på denne måten inkludert.
  • Skole og barnehage er steder der man kommer i kontakt med alle barna i området. Introduksjonsklasser og voksenopplæringsklasser gir mulighet til å komme i kontakt med innvandrere i tidlig fase. Finn frem til samarbeidspartnere som er motiverte for friluftsliv, tur og turmat.
  • Husk at det er viktig å nå foreldrene i tillegg til barna. Man kommer ikke så langt med å inkludere barna, hvis man ikke gir de voksne opplæring og trygghet

Se filmen om en samarbeidstur mellom DNT Oslo og iransk kulturforening PARS.

Et eksempel på at samarbeid mellom friluftslivsorganisasjoner og flerkulturelle organisasjoner bidrar til møter mellom folk og kulturer. Begge organisasjonene bidrar med sin kompetanse, vs. friluftslivskompetanse og matkompetanse, og denne miksen kan gi flotte opplevelser sammen.

  • Vil dere ut og fiske? Ta kontakt med den lokale jeger- og fiskerforeningen hvis dere ønsker spesialkompetanse og samarbeid om en fisketur. Se mer her: njff.no
  • Trenger dere kompetanse på sopp og nyttevekster? Ta kontakt med den lokale sopp- og nyttevekstforeningen. De arrangerer soppturer og soppkurs, og det er viktig å ha med noen som vet hvilke sopp og nyttevekstser som er trygge før man spiser det man finner. Se mer her: soppognyttevekster.no

BRENNER FOR SANKING: Pål Karlsen, generalsekretær i Norges Sopp- og nyttevekstforbund, brenner for at flere skal få øynene opp for å bruke spiselige vekster som finnes i naturen. Her er han sammen med kokkelærlinger fra Oslo voksenopplæring.

Del denne artikkelen