En bro mellom internasjonal matkultur og norsk turkultur.

Ukrainsk, polsk og norsk turmat med Bjørkelangen Jeger- og Fiskerforening

Bjørkelangen JFF inviterte hele lokalsamfunnet til et arrangement i sentrum, der folk fikk smake ukrainsk, polsk og norsk turmat. Dagen ble en braksuksess!

Søk stimuleringsmidler til Turmat fra hele verden-aktivitet

Har dere lyst til å være med å bygge bro mellom internasjonal matkultur og norsk turkultur? Vi deler ut inntil 5000 kroner til lag og foreninger som vil bruke Turmat fra hele verden-konseptet for å invitere flere med på sine aktiviteter i 2024.