1. Unngå bruk av engangsgrill

Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også finne godkjente grill- og bålplasser. Mange kommuner har satt opp offentlige griller som alle kan benytte seg av.

  1. Unngå bruk av engangsprodukter

Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Prøv også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

  1. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men vis forsiktighet og følg med på vær og vind.

  1. Unngå å gjøre skade på friske trær

Skal du fyre opp bål kan du bruke tørre kvister du finner på bakken, men unngå å hugge eller skjære av greiner på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.

  1. La grillen bli helt avkjølt etter bruk

Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem slik at ikke annet materiale kan ta fyr. Sørg også for at du har det du trenger for å slukke bålet raskt, dersom det trengs. Det gjør du for eksempel ved å fyre nær et vann, eller ha en bøtte/kanne med vann eller brannteppe tilgjengelig

  1. Ta med alt avfall hjem

Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Blir noe liggende igjen kan det skade både dyr og miljø – og søppel er lite hyggelig for de som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie. Bruk Hold Norge Rents sporløspose eller ha med en ekstra bærepose til å ha avfallet i.