Bruk av innhold på turmat.no

Disse bruksvilkårene angir vilkår for bruk av innhold på turmat.no.

Ved å besøke og bruke nettstedet erkjenner du at du har lest, forstått og samtykket til bruksvilkårene. Hvis du ikke samtykker i bruksvilkårene kan du ikke videreformidle innhold fra vårt nettsted. Ved å samtykke forplikter du deg videre til at du ikke vil benytte nettstedet eller innholdet på en måte som er i strid med norsk lovgivning.

Innhold publisert på dette nettstedet tilhører ulike eiere inkludert Norsk Friluftsliv, og er beskyttet av åndsverksloven. Utover den begrensede bruk som er tillatt etter åndsverkslovens bestemmelser, er det ikke tillatt å bruke tekst, bilder eller annet innhold som er publisert på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Norsk Friluftsliv.

Dette innebærer blant annet at dersom du ønsker å benytte å benytte bilder og tekstmateriale du finner på turmat.no til f.eks. dine egne hjemmesider, på en blogg, i sosiale medier etc. kreves det samtykke fra Norsk Friluftsliv før slik bruk kan skje.

Det er tillatt å benytte Turmat-navnet og tilhørende informasjonsmateriell som beskrevet på nettsiden når du henviser til oss som kilde, jf. bruksvilkårene nedenfor.

Ved at du aksepterer bruksvilkårene for nettstedet samtykker Norsk Friluftsliv i at du kan benytte materiale publisert på nettstedet:

 • Bruken må være merkenøytral, dvs. at innhold fra nettstedet ikke skal benyttes i omtale av eller fremheve spesifikke merkevarer.
 • Det er ikke tillatt å bruke bilder publisert på turmat.no. Dersom du ønsker å benytte bilder kreves det samtykke fra Norsk Friluftsliv før slik bruk kan skje.
 • Bruk av innhold forutsetter at du i samsvar med god siteringsskikk angir Turmat fra hele verden eller nettstedet turmat.no som kilde for materiale. Dette kan skje på følgende måter:
  • I trykte medier: Henvisning til Turmat fra hele verden eller www.turmat.no
  • På internett: Henvisning via en klikkbar lenke til turmat.no
  • På Facebook: Henvisning i slutten av et innlegg. Bilde: @Turmatfraheleverden
  • På Instagram: Henvisning ved bruk av taggen @turmatno
 • Dersom du gjengir oppskrifter fra vårt nettsted og viser til oss som kilde, er det viktig at du gjengir oppskriften nøyaktig og uten å foreta endringer. Norsk Friluftsliv har ikke noe ansvar for konsekvensen av endringer du foretar i oppskrifter på egenhånd. Dersom du har spørsmål til våre oppskrifter, ber vi deg kontakte post@turmat.no.

Den begrensede bruksrett til innholdet som du gis av Norsk Friluftsliv gjennom å akseptere disse bruksvilkårene gir deg ikke noen videre rettigheter til innholdet som finnes på nettstedet. Du har ingen rett til å selge, videre-lisensiere eller på annen måte overføre hverken innholdet eller bruksretten til øvrige tredjeparter.

Bruk utover disse retningslinjene er i strid med bestemmelsene i åndsverksloven og kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar. Dersom du er i tvil om din bruk er i samsvar med vilkårene, ber vi deg ta kontakt på post@turmat.no.

Norsk Friluftsliv forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer trer i kraft fra det tidspunktet de publiseres, og du er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkårene.

Sist oppdatert 18.02.2020