Ulike båltyper

Publisert – Sist oppdatert 21.09.2023
Tekst: Tonje Refseth – Foto: Mari Kolbjørnsrud

Det finnes ulike måter å lage bål på. Her finner du informasjon om ulike måter å bygge opp et bål.

Pyramidebål

Pyramidebålet er det vanligste bålet, og egner seg godt til kos og varme.

Slik lager du et pyramidebål: Legg never og tørre småkvister i en pyramide og tenn på. Når du har fått de første flammene, begynner du å legge opp veden i en pyramideform, først småkvist, så grovere ved etter hvert som varmen blir sterkere. Pass på å holde liv i bålet: Legg på ved, sørg for god trekk (luft) rundt bålet og kontakt mellom vedkubbene.

Lag en luftig haug av never og flis og bygg en pyramide over med små pinner. Illustratør: Helene Moe Slinning/Strøk design

mat på bål

Pyramidebål. Illustratør: Helene Moe Slinning/Strøk design

Jegerbål

Det er et bra bål til matlaging. Finn tre like store, stabile steiner eller solide kubber. Sett dem i en trekantformasjon, slik at det går an å sette en gryte oppå dem. Bruker du kubber, skal de stå på høykant.Tenn et lite pyramidebål i midten. Legg flere pinner imellom steinene eller kubbene etter hvert som det tar fyr.

mat på bål

Jegerbål. Illustratør: Helene Moe Slinning/Strøk design

Stjernebål

Det blir et lite matlagingsbål som kan brukes der du ikke har steiner eller trefoting tilgjengelig. Legg 5-6 vedkubber i stjerneformasjon og tenn et lite bål i midten. Når bålet har tatt skikkelig fyr, kan du sette en kjele på midten. Etter hvert som kubbene brenner opp, dytter du dem innover mot midten.

TØRKE VEDEN: Dette bålet egner seg godt når man har behov for å tørke de største vedkubbene før de legges på bålet. Illustratør: Helene Moe Slinning/Strøk design

Nying

Er et tradisjonsrikt turbål som brukes når man vil ha et bål som kan brenne hele natten. Du trenger tre store stokker, gjerne gran eller furu. Legg to av dem parallelt på bakken med litt avstand. I mellomrommet lager du et lite bål av lettantennelig materiale. Deretter legger du to mindre greiner på tvers over de to stokkene, litt ute på siden, og en ny stokk oppå der igjen parallelt med de to første. Pass på at den ligger stabilt. Det er en god ide å bruke øksa og hugge litt på sidene av de store stokkene, slik at de tar lettere fyr.

BÅL OM NATTEN: Dette bålet egner seg godt dersom du trenger et bål som skal varme gjennom hele natten. Illustratør: Helene Moe Slinning/Strøk design

Pagodebål

Pagodebålet egner seg godt til matlaging fordi det er stødig og kjeler kan settes på toppen, og det passer også godt om vinteren fordi det brenner sakte og lenge. Når du lager pagodebål om vinteren: Begynn med å hardtrampe snøen eller grave den bort. Legg så lag på lag med vedkubber oppover, og et lite pyramidebål på toppen. Tenn bålet på toppen. Det nederste laget med ved kan gjerne være fuktig, slik at bålet ikke brenner seg så lett nedover i snøen.

Pagodebål. Illustratør: Helene Moe Slinning/Strøk design

Båltypene er hentet fra KFUK-KFUM-speiderne sin aktivitetsbank.

Del denne artikkelen