Søk stimuleringsmidler til Turmat fra hele verden-aktivitet

Publisert – Sist oppdatert 06.02.2024

Har dere lyst til å være med å bygge bro mellom internasjonal matkultur og norsk turkultur? Vi deler ut inntil 5000 kroner til lag og foreninger som vil bruke Turmat fra hele verden-konseptet for å invitere flere med på sine aktiviteter i 2024.

Prosjektet Turmat fra hele verden bygger bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur. Norsk Friluftsliv ønsker å få flere til å trives ute i naturen gjennom å dele gode mat- og turopplevelser.

Kanskje har dere allerede planlagt en aktivitet som dere kan invitere enda flere til å delta på ved å trekke inn turmat fra hele verden? Eller kanskje dere har gode planer for å inkludere flere til deres fellesskap gjennom matkultur, men mangler økonomiske midler?

-Å lage mat ute i friluft er en fantastisk mulighet for å komme sammen og lære av hverandre på tvers av kulturer, sier ambassadør i Norsk Friluftsliv, Adriana Finstad.

Hun er opprinnelig fra Brasil og har bodd på Lindesnes de siste 16 årene. Mye av fritiden bruker hun på tur ute i naturen, og aller helst på sanketur med matlaging ute. Videre sier hun:

-Mange innvandrere kommer fra land med sterke mattradisjoner, og det å ta med matkulturen ut kan være en inngangsport til å ta del i og bruke den fantastiske naturen vi har i Norge. Jeg tror også at nordmenn har mye å lære av andre kulturer når det kommer til mat og å bruke forskjellige råvarer og smaker.

Velkommen til å søke om midler til deres Turmat fra hele verden-aktivitet.

Sjekk ut turmat.no og Instagram og bli inspirert til en aktivitet eller en turmatoppskrift!

Søk om stimuleringsmidler nå

Din lokale forening kan søke om inntil kr 5000,- for å bruke turmat som et inkluderingsverktøy i forbindelse med en friluftslivsaktivitet dere arrangerer i 2024. Tilskuddet innvilges fortløpende på bakgrunn av søknad og så langt midlene rekker. Støtten utbetales på etterskudd mot rapport. Ved behov kan det være mulig å få forskuddsvis utbetaling.

Krav for å kunne søke:

  • Søker er enten et lokalt ledd i en større organisasjon, eller en organisasjon uten lokale ledd.
  • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret. Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner prioriteres ved stor etterspørsel.
  • Aktiviteten skjer i friluft, gjerne i nærnaturen. Det gjøres en innsats for å gjøre aktiviteten kjent og invitere de av oss som ikke har deltatt tidligere.
  • Dere lager en matrett som kan bidra til å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur.
  • Samarbeid med personer, grupper eller organisasjoner som har god kjennskap til matretten som skal lages eller som har god kjennskap til friluftslivet.

Send din søknad og eventuelle spørsmål til: post@turmat.no.

Les mer om hva søknaden og rapporten må inneholde her.

Prosjektet Turmat fra hele verden er et inkluderingsverktøy på initiativ fra Norsk Friluftsliv og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet.

Del denne artikkelen